Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi

“Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (YÖNBİL)” internet ortamında yayımlanan, uluslararası, hakemli bir yönetim bilimleri dergisidir.

YÖNBİL'e yönetim bilimleri ve alt disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir. 

Derginin yazı dili Türkçedir. 

YÖNBİL çevrimiçi bir dergi olduğundan basılı sayıları bulunmamaktadır.

 

Odak ve Kapsam

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, hakemli uluslararası bir dergi olup, yönetim bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergi; KIŞ(Ocak) ve YAZ(Temmuz) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Dergi yönetim bilimleri alanında tüm çalışmalara yer vermektedir. Kapasam dışındaki çalışmalar reddedilmektedir.

 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler 2 hakeme(kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. hakeme de gönderilebilir. İlgili alan editörü gönderilen makaleyi aynı zamanda bir hakem olarak da inceleyebilir. Gelen makaleler alan yoğunluğuna göre makalenin ilk teslim tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanması beklenmemelidir. Dolayısıyla yayın süreci 2-6 ay sürebilmektedir.

 

Yayın Sıklığı

Yılda iki olarak çıkarılan dergi Ocak ve Temmuz aylarına yayınlanmaktadır.

 

 

Yayın Kuralları

YÖNBİL'de hiç kimseye farklı bir avantaj sağlanmamaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör onayından geçmekte ve sadece onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderim yapılmaktadır. Her çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır. Bir çalışmanın sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. İki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak ret edilmektedir.

Dergi işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır.

Her sayıda yazarın sadece bir çalışmasına yer verilmektedir. Aynı yazara ait (birden çok yazarlı olsa dahi) birden fazla çalışma gelecek sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. 

YÖNBİL'de tüm alıntılanmalar APA 5 sistemi ile yapılmaktadır.

YÖNBİL'de yayın telif hakkı sözleşmesi kullanılmamaktadır. Yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı yazarına aittir.

YÖNBİL'e gönderilen yayınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, ret ya da aynı anda farklı dergilerde değerlendirmede bulunmamalıdır.

Dergi editörleri, hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergiye gelen çalışmaları hakem sürecine almadan ret etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar.

YÖNBİL'de değerlendirilen yayınların hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu konuda bilgi talebinde bulunamaz. 

Gelen yayınların değerlendirme süreci 1-3 aydır. Fakat değerlendirmede oluşabilecek sorunlar nedeni ile bu durum uzayabilmektedir. 

Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandırmayan hiçbir çalışma YÖNBİL'de kabul görmemektedir. Bu tip çalışmalara yer verilmemektedir.

Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarının YÖNBİL dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

Dergiye çalışmalarını gönderen tüm yazar ya da yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

 


 

Açık Erişim Politikası

YÖNBİL yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. YÖNBİL aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda dergi yayın kurulu tarafından benimsenmiş olan açık erişim politikaları şu adreste yer almaktadır:

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

 

YÖNBİL’de yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. YÖNBİL bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır. "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile ilgili detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr 

YÖNBİL, açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir.

YÖNBİL aşağıdaki veritabanlarınca taranmakta ve indekslenmektedir:

 

 

 

 

Yayıncı

YÖNBİL Yayıncılık

 

 Editör

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YÜKSEKBİLGİLİ / Nişantaşı Üniversitesi

 

 Bilim Kurulu

Prof. Dr. Akiva FRADKIN / York University

 Prof. Dr. Bayram KAYA / Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. David SCHWARTZ / Jerusalem University

Prof. Dr. Gerhard BERCTOLD / Universidad Azteca

Prof. Dr. Gershon TENENBAUM / Florida State University

Prof. Dr. Hüseyin Abdürrahim KANIBİR / Gedik Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay GÖRGÜLÜ / Berlin Humboldt Üniversitesi 

Doç. Dr. Ferudun KAYA / Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZCAN / Nişantaşı Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Altay İlkan AKTÜRK / İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Görevlisi Bahar GÜRDİN / Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİR / İstanbul Arel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ŞEN / Doğuş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKKAN / Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülbeniz AKDUMAN / Fatih Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Günay YEŞİLBAŞ / Nişantaşı Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necla DÖNMEZ USTA / Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nermin KİŞİ / Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman SİRKECİ / Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serkan AKGÜN / Kent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sezen BOZYİĞİT / Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan YAKIN / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HATİPOĞLU / Nişantaşı Üniversitesi

Dr. Emine KAVAS / Avrasya Üniversitesi

Dr. Erin HILL / Aston American University

Dr. Mehmet Mustafa ÖZKAN / Avrasya Üniversitesi

Dr. Vladimir KURYAKOV, Los Angeles International University

Süleyman TUNÇ / Univesdiad Azteca 


Cilt 4, Sayı 5 (2018)


Kapak Sayfası
Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı: 5, 2018