Etkili Rekabet İçin Mavi Okyanus Liderliği | Blue Ocean Leadership for Efficient Competition

Nermin KİŞİ

Özet


Hızlı değişimlerin yaşandığı dinamik ve çalkantılı çevrede faaliyet gösteren işletmeler, pazarın kalabalık ve rekabetin yoğun olması nedeniyle büyüme faaliyetlerinde güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu sorunun çözümü için işletmelerin yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve yeni büyüme fırsatları elde etmekten başka seçenekleri yoktur. Bu bağlamda işletmeler mevcut pazarda rakipleri ile yarışmaktan ziyade rekabete gerek duymadan inovasyonlar yaparak yeni ve tartışmasız bir pazar alanı oluşturma yaklaşımını benimseyebilirler. Mavi Okyanus Stratejileri olarak adlandırılan bu yaklaşım, farklılaşma ve düşük maliyeti birlikte ele alarak, işletmelerin rekabetçi olmayan yeni pazarlarda faaliyet göstermesini önermektedir. İşletmelerin bu stratejileri tasarlaması ve yürütmesi için etkili bir liderlik anlayışına ihtiyacı vardır. Mavi Okyanus Liderliği sayesinde bir yandan her kademedeki çalışanların motivasyon ve iş sonuçlarını yükseltmek için hangi davranış ve eylemlerin gerekli olduğu belirlenirken, öte yandan liderliğin tüm yönetim kademelerine dağıtılması sağlanmaktadır. Ayrıca liderlik faaliyetleri Yok Et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosu’yla ele alınmakta ve yeni lider profilleri oluşturulmaktadır. Bu araştırmada güncel bir liderlik yaklaşımı olan Mavi Okyanus Liderliği konusu ele alınacaktır. Araştırmanın liderlik ve rekabet konusunda çalışma yapanlar ile güncel gelişmeleri yakından takip eden işletme sahiplerine ve yöneticilerine katkı sağlaması beklenmektedir.

 


Anahtar Kelimeler


Mavi Okyanus Liderliği, Rekabet, Strateji

Tam Metin:

PDF