Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna: Yönetim ve İnsan | From the Industrial Society to the Information Society: Management and Human

Eren EROĞLU

Özet


Bu çalışma, sanayi toplumunun ortaya çıkışından bilgi toplumunun ortaya çıktığı günümüze kadar olan süreçte, yönetimin insana bakış açısını, bilimsel yönetim okulu, insan ilişkileri okulu ve insan sermayesi yaklaşımı çerçevelerinden analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda bu üç yaklaşım ayrı ayrı incelenmiş ve örtüştükleri noktalar analiz edilmiştir. Yapılan incelemenin ışığında, her üç yaklaşımın insana bakış açısının yönetilen değil, aksine yöneten cenahından olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, her üç yaklaşımın insana dair geliştirdikleri fikirlerin temelinde,  kapitalist sistem içerisinde, işletmelerin ve kurumların verimliliğini ve kârlılığını en çoklaştırma hedefinin yattığı görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


1;Bilimsel Yönetim Okulu 2; İnsan İlişkileri Okulu 3; İnsan Sermayesi Yaklaşımı 4; İnsan 5;Yönetim.

Tam Metin:

PDF