Etik Tüketicinin Kozmetik Ürünü Satın Alma Kararı: PROMETHEE Tekniği İle Bir Uygulama | Buying Decision of Ethical Consumer’s: Application with PROMETHEE Method

Bilge MEYDAN

Özet


Küresel piyasada ürün alternatiflerinin artması tüketicinin bu alternatiflerden birini seçmesi karmaşık ve zor bir hal almıştır. Bu süreçte bilinçlenen tüketici, satın alma kararında daha seçici davranmaya başlamıştır. Öncelikle kullanımı sırasında ve sonrasında kendi sağlığına zarar verecek ürünlerden kaçınan tüketiciler, daha sonra üretimi sırasında çevreye ve diğer canlıların sağlığına zarar veren ürünleri tercih etmemeye başlamıştır. Ekolojik dengeyi bozan, hayvanlara zarar veren, üretimde çalışan işçilerin haklarını hiçe sayan, insan sağlığına zararlı içerik barındıran ürünlerin kullanmayı reddeden sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden tüketiciler literatürde etik tüketici olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada etik tüketimin boyutları ortaya çıkarılmış, etik tüketiciyi ele alan çalışmalara yer verilmiştir. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’nden biri olan PROMETHEE Tekniği ile kozmetik sektörünün önde gelen kozmetik markalarının cilt bakım ürünleri, etik tüketicinin önem verdiği kriterler esas alınarak sıralanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Etik Tüketim, Sosyal Sorumlu Tüketim, PROMETHEE Yöntemi.

Tam Metin:

PDF