Termal Devre Mülk Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Araştırması | A Research on Developing a Scale to Defıne the Factors Effecting the Thermal Timeshare Purchase Desicions

Süleyman TUNÇ, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

Özet


Türkiye’de termal devre mülk arzının hızla yaygınlaşmasına rağmen birçok proje çeşitli sebeplerle tamamlanamamaktadır. Bu sebeplerin başında yatırımcıların öz kaynak eksiklikleri, projelerin idealist düşüncelerle olması gerektiğinden çok daha büyük planlanması, bölgede başarılı olmuş bir projenin taklit edilmesi ve belki de en önemlisi müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin analiz edilmeden geleneksel yöntem ve alışkanlıklarla ürünlerin piyasaya sunulması oluşturmaktadır. Bu araştırmada termal devre mülk satın alma kararını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. 28 sorudan oluşan ölçek, 0,948 güvenilirliğe (α=0,948) sahiptir.


Anahtar Kelimeler


Termal Devremülk, Satın Alma Kararı, Turizm Pazarlama, Ölçek Geliştirme

Tam Metin:

PDF