Gıda Perakendeciliği Örnekleminde Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | An Investigation about the Effect of Customer Satisfaction on Customer Loyalty from the Aspect of Food Retailing Paradigm

Derya Güneş ERTUNA

Özet


Müşteri memnuniyeti kavramı işletmeler ve müşteriler açısından çok önemli bir kavramdır. Çünkü müşteriler memnuniyetlerine göre mal veya hizmet satın almaya devam ederler. Bu nedenle rekabetin yoğun olduğu gıda perakendeciliği sektöründe işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ancak müşteri memnuniyetinin sağlanması ile mümkündür. Bu çalışmada da gıda perakendeciliği sektöründe müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini nasıl etkilediği değişik demografik değişkenler açısından incelenmiştir.

 

 


Anahtar Kelimeler


müşteri, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, gıda perakendeciliği

Tam Metin:

PDF