Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı İle Sürdürülebilirlik Ölçümü | Measure of Sustainability with Sustainable Value Added Model

Azra Demircioğlu Sarı

Özet


Özet:

Sürdürülebilirlik kavramının önemi giderek artarken, işletmelere değer katacak mevcut sosyal, ekonomik ve çevresel kaynakların ölçüm aracıdır. Bu üç ana faktör dikkate alınarak ortaya çıkan stratejiler uzun vadede rekabet ve işletmelerin varlığının uzun soluklu olmasını sağlar.

Sürdürülebilirlik kontrolü; tüm paydaşların isteklerinin stratejik alanda karşılanmasını destekleyen, sorumluluk bilgi ve tüm stratejilerin entegre edildiği kontrolüdür. Bu araştırmada işletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel stratejiler arası dengeyi sağlayıp, ölçüm ve kontrolün sonucu çıkan farklılıklara tedbir almaya nasıl yönlendikleri ve performans değerlendirmesi sonucu diğer işletmeler arasında karşılaştırma olanağını nasıl sağladıkları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik ölçümü, sürdürülebilirlik performansı

 

Abstract:

The importance of the concept of sustainability for the organizations increases gradually. Sustainability is an instrument of measurement of current social, economic and environmental resources, which would add value to the organizations. The strategies taking these three main factors into account provide a better chance of competition for organizations and also increase the life of organizations and competition. The control of sustainability includes the integration and control of all responsibility, knowledge and strategies, which strategically support meeting of the needs of all stakeholders. In this study, how organizations maintain the stability between economic, social and environmental strategies, how they shift towards taking preventive measures against differences found in measurements and controls and how they provide the possibility of comparison between other organizations as a result of performance assessment are investigated.

Keywords: sustainability, measure of sustainability, sustainability performance


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Barkemeyer, R., Figge, F., Hahn, T., Liesen, A., Schuler, V., Wald, E. (2009). Zielorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement mit dem Sustainable Value Ansatz am Beispiel der Automobilindutrie und BMW Group. Ed: Wall, Friederika; Schröder, W., Regina; “Controlling zwischen Shareholder Value und Stakeholder Value”, München, Oldenborug Verlag, s. 290 - 306.

Figge, F., Hahn, T. (2005). The Cost of Sustainability and the Creation of Sustainable Value by Companies. Journal of Industrial Ecology, 9(5), s. 47 - 58.

Fischer, M. T., Sawczyn, A., Brauch, B. (2009). Nachhaltigkeit und Sustainability Controlling. Ed: Wall, Friederika; Schröder, Regina; “Controlling zwischen Shareholder Value und Stakeholder Value”, München, Oldenbourg Verlag, s. 261 - 307.

Gray, R. (2010). Is Accounting for Sustainability Actually Accounting for Sustainability. How Do We Know? An Exploration Of Narratives Of Organizations And The Planet. Accounting, Organizations and Society, 35(1), s. 47 - 62.

Greiling, D., Ther, D. (2010). Leistungsfähigkeit des Sustainable Value Ansatzes als Instrument des Sustainability Controlling. Ed: Prammer, K., Heinz; “Corporate Sustainability”, Wiesbaden, Gabler Verlag, s. 37 - 67.

Habisch, A., Jonker, J., Wegner, M., Schmidpeter, R. (2005). Corporate Social Responsibility Across Europe. 8th Edition, Heidelberg, Springer Publishing.

Hacırüstemoğlu, R. (2000). Maliyet Muhasebesi. 2. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi.

Hacırüstemoğlu, R., Şakrak, M., Demir, V. (2002). Etkin Performans Ölçüm Aracı (EVA) (Ekonomik Katma Değer Yaklaşımı), Mali Çözüm Dergisi, 59(2002), s. 10 - 16.

Horvath, P. (2012). Controlling. 12th Edition, München, Vahlen Verlag.

Horvath, P. (2006). Das Controlling Konzept: Der Weg zu einem wirkungsvollen Controllingsystem. 6th Edition, München, Deutscher Taschenbuch Verlag.

Kutlan, S. (1998). Maliyet Kontrolü (Cost Controlling) ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Uygulama. İstanbul, Alfa Yayınevi.

Modigliani, F., Modigliani, L. (1997). Risk Adjusted Performance: How to Measure It and Why. Journal of Portfolio Management, 23(2), s. 45 - 54.

Moser, A. (2001). Science & Technology for the Future: Nature versus Economy. Chemica and Biochemical Engineering Quarterly, 15(2001), s. 33 - 41.

Porter, E. M., Kramer, M. M. (2007). Corporate Social Responsibility: Wohltaten mit System. Harvard Business Manager, January 2007, s. 16 - 34.

Prammer, K. H. (2009). Integriertes Umweltkostenmanagement: Bezugsrahmen und Konzeption für eine ökologisch nachhaltige Unternehmensführung. Wiesbaden, Gabler Verlag.

Preissler, R. P. (2007). Controlling: Lehrbuch und Intensivkurs. 12th Edition, München, Oldenbourg Verlag.

Reichmann, T., Kipler, M. (201 0). Sustainability – Controlling. Controlling, 22(2), s.105 - 120.

Van Passel, S., Van Huylenbroeck, G. Lauwers, L., Mathijs, E. (2009). Sustainable Value Assesment of Farms Using Frontier Effiency Benchmarks. Journal of Environmental Management, 90(10), s. 3057-3069.