Kobilerde Güncel Finansal Problemler Ve KDV İadesi | Current Financial Problems in SMEs and VAT Refund

Süleyman Tunç, Yusuf Köroğlu

Özet


ÖZ

KOBİ’ler ülke ekonomilerinin can damarlarıdır. Birleşmeler yolu ile büyüyen şirketler dışarıda tutulduğunda, büyük kurumsal yapıların tamamının kökünde KOBİ’lerin olduğu bir gerçekliktir.

Günümüzde KOBİ’ler kendilerinden çok daha büyük üreticiler ve perakende zincirleri ile rekabet etseler de, sağladıkları yüksek istihdam, hızlı karar verme avantajı, piyasa fırsatlarını yakalayabilme dinamizmleri ile ülke ekonomilerinin lokomotifleridir.

KOBİ’ler doğaları gereği iş ve satış hacimlerini büyütmek gayretindedirler. Bu durum gelişmekte olan ülke KOBİ’leri için finansal gereksinimleri ön plana çıkarmaktadır. Yine yetersiz öz kaynak ve ekonomilerde ki kırılganlıklar da KOBİ’ler için farklı finansal problemlere yol açmaktadır.

Ülkemizde uygulamada olan KDV yasasından kaynaklı iade uygulamaları da, başta inşaat, tekstil ve ihracatçı firmalar olmak üzere birçok KOBİ’ye ilave finansman gideri yüklemektedir. Konu sıkça kamuoyu gündemini meşgul etse de, şu ana kadar her hangi bir alternatif maliyet analizine rastlanmamıştır. Bu çalışmamızda KOBİ vasfındaki tekstil firmaları arasından seçilen örneklem içinde KDV iadelerinin zamanında alınmamasından dolayı işletmelerin yüklendiği ek maliyet analiz edilmiştir.

 


Anahtar Kelimeler


KOBİ, Finans, KDV İadesi

Tam Metin:

PDF