Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi | The Importance of Accountability and Internal Audit in Financial Management

Abdullah Yeşil

Özet


Bu çalışmada, işletme yönetiminde ve finansal yönetimde önemli bir konu olarak karşımıza çıkan hesap verebilirlik ve iç kontrol sistemi kavramları incelenmektedir. Öncelikle kurumsal yönetim konusu ele alınacak, daha sonra bir kurumsal yönetim ilkesi olarak hesap verebilirlik kavramı tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, işletmelerde gerek kurumsal yönetim gerekse etkin bir finansal yönetimde önemli bir role sahip olan iç kontrol sistemi kavramı incelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kurumsal yönetim, Finansal Yönetim, Hesap Verebilirlik, İç Kontrol Sistemi

Tam Metin:

PDF