Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve | Mobbing: A Theoretical Framework

Derya Güneş Ertuna, Erdem Ertuna

Özet


Özet:

Mobbing; işletmelerde çalışanların çalışma arkadaşları, yöneticileri ve/veya astları tarafından rahatsız ve huzursuz edilmesi, fiziksel ve/veya psikolojik şiddete maruz bırakılması olarak değerlendirilebilmektedir. Bu yönüyle mobbingin ana amacı, mobbing mağduru konumundaki kişinin yıldırılması ve bir anlamda yenik düşmesinin sağlanması olarak ifade edilmektedir. “İsveç Ulusal İş Güvenliği ve Hijyeni Dairesi (Swedish National Board of Occupational Safety and Health)” tarafından mobbing kavramı, “viktimisierung (kurban etme)” kavramı ile karşılanmaktadır. Bu kavram temelinde de mobbing, söz konusu kurum tarafından; “Çalışanlara / bireylere yöneltilen şiddet ile birlikte, bu sürece maruz bırakılan çalışanın kınanması, dışlanması ve sürekli negatif davranışlara maruz bırakılmasıdır”.

Anahtar Sözcükler: Mobbing, Yıldırma, Taciz, Psikolojik Terör, Kurban Etme

Abstract:

Mobbing is defined as acts of disturbance; physical or psychological violance towards an employee by his/her manager and/or subordinates in a company. By this means the main target is to terrorize, defeat and eliminate the person who is subject to mobbing. Swedish National Board of Occupational Safety and Health defines mobbing with the word “viktimisierung” (victimising). By this definition it is meant that with the severe acts towards a person or a group of people in a company, the targeted victims are continuously condemned, isolated and exposed to negative behavior.

Key words: Mobbing, Harassment, Psychological Terror, Victimising


Anahtar Kelimeler


Mobbing, Yıldırma, Taciz, Psikolojik Terör, Kurban Etme

Tam Metin:

PDF