Yazar Detayları

YEŞİL, Abdullah, TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyesi, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, Türkiye

  • Cilt 4, Sayı 5 (2018) - Makaleler
    Örgütlerde Değişimin Önemi Ve Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme | An Empirical Evaluation of Change and Change Management on Foundations
    Özet  PDF