Yazar Detayları

Yeşil, Abdullah, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 3 (2016) - Makaleler
    Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme | A Theoretical Research on Leadership and Motivation Theories
    Özet  PDF