Yazar Detayları

Demircioğlu Sarı, Azra, Universidad Azteca, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı İle Sürdürülebilirlik Ölçümü | Measure of Sustainability with Sustainable Value Added Model
    Özet  PDF