Yazar Detayları

MEYDAN, Bilge, Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 4 (2017) - Makaleler
    Etik Tüketicinin Kozmetik Ürünü Satın Alma Kararı: PROMETHEE Tekniği İle Bir Uygulama | Buying Decision of Ethical Consumer’s: Application with PROMETHEE Method
    Özet  PDF