Yazar Detayları

ERTUNA, Derya Güneş, Universidad Azteca, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, Türkiye

  • Cilt 4, Sayı 5 (2018) - Makaleler
    Gıda Perakendeciliği Örnekleminde Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | An Investigation about the Effect of Customer Satisfaction on Customer Loyalty from the Aspect of Food Retailing Paradigm
    Özet  PDF