Yazar Detayları

EROĞLU, Eren, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 4 (2017) - Makaleler
    Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna: Yönetim ve İnsan | From the Industrial Society to the Information Society: Management and Human
    Özet  PDF