Yazar Detayları

Özkeskin, Gizem, Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 5, Sayı 6 (2019) - Makaleler
    Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma | A Pilot Study on the Accuracy of the Competıtıve Strategies Implemented in the Turkish Hospitality Sector in the Context of th
    Özet  PDF