Yazar Detayları

Tunç, Süleyman, Universidad Azteca, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet | Development of the Consumer Rights in Turkey and the Internet as a Way to Legal Remedies
    Özet  PDF