Yazar Detayları

ZENGİN, Sevil, Bozok Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 4 (2017) - Makaleler
    Karşılaştırmalı Yöntem Çerçevesinde Ellen Meiksins Wood İncelenmesi | An Examination of Ellen Meiksins Wood by Comparative Method
    Özet  PDF