Yazar Detayları

KÜÇÜKÖZKAN, Yasemin, Dr., Türkiye

  • Cilt 4, Sayı 5 (2018) - Makaleler
    Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması: Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma | A Reliability and Validity Study of Servant Leadership Scale: A Research in Health Institutions
    Özet  PDF