Yazar Detayları

Küçüközkan, Yasemin, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü / Şanlıurfa, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma | Relation between Organizational Commitment and Gender: A Research on Health Care Staff Working in Hospitals
    Özet  PDF