Yazar Detayları

Küçüközkan, Yasemin, Universidad Azteca, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve | Leadership and Motivation Theories: A Theoretical Framework
    Özet  PDF