Yazar Detayları

YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki, Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 4 (2017) - Makaleler
    Termal Devre Mülk Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Araştırması | A Research on Developing a Scale to Defıne the Factors Effecting the Thermal Timeshare Purchase Desicions
    Özet  PDF