Yazar Detayları

Yüksekbilgili, Zeki, Avrasya Üniversitesi - Trabzon, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı | Organizational Justice Perception According to Marital Status
    Özet  PDF