Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 6 (2019) Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma | A Pilot Study on the Accuracy of the Competıtıve Strategies Implemented in the Turkish Hospitality Sector in the Context of th Özet   PDF
Zeki Yüksekbilgili, Gizem Özkeskin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet | Development of the Consumer Rights in Turkey and the Internet as a Way to Legal Remedies Özet   PDF
Süleyman Tunç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi | Change Management in Local Administrations Özet   PDF
Mustafa Yıldırım
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve | Mobbing: A Theoretical Framework Özet   PDF
Derya Güneş Ertuna, Erdem Ertuna
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) YÖNBİL Cilt:3 Sayı:4 Ayrıntılar   Tüm Sayı
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) YÖNBİL Cilt:4 Sayı:5 Ayrıntılar   YÖNBİL Cilt:4 Sayı:5
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 5, Sayı 6 (2019) YÖNBİL Cilt:5 Sayı:6 Ayrıntılar   YÖNBİL Cilt:5 Sayı:6
Zeki Yüksekbilgili
 
Cilt 4, Sayı 5 (2018) Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması: Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma | A Reliability and Validity Study of Servant Leadership Scale: A Research in Health Institutions Özet   PDF
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
 
Toplam 33 ögeden 26 - 33 arası << < 1 2