Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 4 (2017) Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna: Yönetim ve İnsan | From the Industrial Society to the Information Society: Management and Human Özet  PDF
Eren EROĞLU
 
Cilt 5, Sayı 6 (2019) Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi | The Importance of Accountability and Internal Audit in Financial Management Özet  PDF
Abdullah Yeşil
 
Toplam 2 ögeden 1 - 2 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar